I sin doktorgradsavhandling ser Snorre Gulla på bakterielle infeksjoner i rensefisk, og finner at vaksinering før merdsetting mot utvalgte bakteriearter/stammer trolig vil kunne redusere den høye dødeligheten man ser i dag. Suksesshistorien med vaksinering av laks mot bakteriesykdommer indikerer at dette kan være en god strategi. Gulla disputerer 28. januar ved NMBU Veterinærhøgskolen. 13.01.201 … (Veterinærinstituttet)