WWF-Norge får gjennomslag for sitt krav om bedre beskyttelse av livet i Norskehavet. Arbeidet med forvaltningsplanen er i gang, melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.  – Dette har vi jobbet hardt og lenge for. Det er godt å få gjennomslag i en sak som sørger for en mer kunnskapsbasert forvaltning av havområdene våre, sier fagsjef i WWF-Norge Karoline Andaur.WWF-Norge leverte høste … (WWF-Norge)