Arter i skuddlinjen – høringssvar om jakt levert

Annonser:

Høringen om jakt, fangst og sanking har preget medias dekning av fuglerelaterte nyheter helt siden i vår. Diskusjonen rundt jakt på trost, arter på rødlisten og sanking av måkeegg er blant de tingene som har skapt størst engasjement. Nå har NOF levert sitt høringssvar!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar