Medhold til måkene i klagesak mot Sykehuset i Telemark! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Etter at NOF ble gjort kjent med at Grenland landbrukskontor hadde gitt tillatelse til punktering og fjerning av fiskemåke-egg på Sykehuset i Telemarks eiendom, klaget vi på vedtaket. Praksisen ved sykehuset opprørte mange, inkludert ansatte ved sykehuset og andre i Skien. Fiskemåken er en rødlistet art, og alle arter er i utgangspunktet fredet i hekketiden. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar