Ola Elvestuen svarer på vårt ønske om et taktskifte i arbeidet for truede arter og økosystem. Vi er (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Ola Elvestuen svarer på vårt ønske om et taktskifte i arbeidet for truede arter og økosystem. Vi er glade for at Elvestuen sier arbeidet for truede arter har prioritet, men forventer nå handlekraft. Ministeren bør særlig merke seg det vedvarende tapet av kystnær våtmark, og at våtmark har en stadig synkende økologisk tilstand. 1/3 av våre rødlistede fuglearter lever i våtmarka. Utpek nye prioriter … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.