Vindkraft selges inn som grønn energi, men er ofte i sterk konflikt med landskap, friluftsliv og naturmangfold. Norske politikere ønsker betydelig mer vindkraft i Norge, og stoler nok på at NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat bare gir konsesjoner på de mest egnede plassene. Dessverre blir hensynet til truet natur alt for ofte den tapende part. Olje- og energidepartementet (Norge) Klima- og … (Norsk Ornitologisk Forening)