Dette er en fortvilt situasjon! Nå på våren trekker også sjøfuglene mot hekkeplassene ved kysten. Finnmarkskysten har flere av Norges største sjøfuglkolonier, og selv et begrenset utslipp kan ramme svært mange fugler hvis olje havner nær en koloni. https://www.nrk.no/finnmark/finner-stadig-mer-tilgriset-sjofugl-_-men-ikke-kilden-til-oljesolet-1.13993764 (Norsk Ornitologisk Forening)