Oi, dette er ikke bra! Havørn skutt i Telemark, angivelig fordi den fløy for nært beitedyr. NOF ser (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Oi, dette er ikke bra! Havørn skutt i Telemark, angivelig fordi den fløy for nært beitedyr. NOF ser svært alvorlig på denne typen handlinger. Nødretten skal ikke være noe blankofullmakt til å skyte fredede rovfugler. Dette er også bakgrunnen for at vi neste uke presenterer vår klagesak i Bernkonvensjonen, som beskytter Europas ville fauna og deres leveområder. Norges lovgivning rundt retten til å … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.