Kan bli nullvisjon for marin forsøpling i FN (WWF-Norge)

Marin forsøpling står på agendaen når FNs miljøforsamling nå møtes i Nairobi, Kenya. WWF Verdens naturfond følger forhandlingene tett, og har godt håp om at en nullvisjon for forsøpling av verdenshavene kommer med i sluttresolusjonen. – Vi forventer at FNs medlemsland blir enige om det langsiktige målet: Nemlig at vi skal stoppe alle former for plastforsøpling i havet. Utkastet til resolusjon som … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar