NRK følger opp saken om den skutte havørna. For ordens skyld: havørn er ingen potensiell trussel … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

NRK følger opp saken om den skutte havørna. For ordens skyld: havørn er ingen potensiell trussel mot beitedyr. https://www.nrk.no/telemark/jeger-skjot-fredet-havorn-_-folk-er-i-harnisk-1.13802195 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar