Også forskning.no omtaler den ferske rapporten til BirdLife International, State of the worlds … (Norsk Ornitologisk Forening)

Også forskning.no omtaler den ferske rapporten til BirdLife International, State of the worlds birds. Den slår fast at dagens jordbruk og skogbruksdrift er de viktigste årsakene til omfattende bestandsreduksjoner av tidligere vanlige arter. Birdlife etterlyser også bedre beskyttelse av de aller viktigste fugleområdene (IBAer) og slår fast at aktivt naturvernarbeid nytter! Mange bestander klarer se … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar