I Norge bor hele 80 % av oss i byer eller tettsteder. Skal den oppvoksende generasjonen lære å ta bedre vare på naturen enn vi har gjort, må vi tilrettelegge for både glede og kunnskap tilknyttet det levende livet. Mange fuglearter klarer å tilpasse seg et liv nær mennesker. Men klarer vi å tilpasse oss et liv nær dem? Våre informasjonsark om måker, kråker og hakkespetter kan være til god hjelp! F … (Norsk Ornitologisk Forening)