Veterinærinstituttet har påvist rabies i en fjellrev fra Hopen på Svalbard. Foto: Knut Madslien, Ve… (Veterinærinstituttet)