Antallet arter i Norge som er truet av klimaendringer øker kraftig. Hare, rype, hvalross, lundefugl, fjellrev og isbjørn er alle i trøbbel på grunn av varmere vær, viser den nye norske rødlisten for arter. Klimaendringene rammer naturen i nord. Det går tydelig fram av nye Norsk rødliste for arter, som Artsdatabanken offentliggjorde i dag. Særlig har arter som hører hjemme på fjellet og sjøfuglene … (WWF-Norge)