Fotråte hos villrein påvist i tre nye villreinområder (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Fotråte hos villrein ble påvist for første gang i Rondane høsten 2007. Siden er sjukdommen påvist i villreinområdene Nordfjella og Forollhogna, og høsten 2015 også i Snøhetta, Knutshø og Hardangervidda. Fotråte synes å være et økende helseproblem, og en viktig årsak til halthet hos villrein. 18.11.2015 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar