18. november er den europeiske antibiotikadagen. I den anledning ønsker Veterinærinstituttet å rette fokus på én helse-perspektivet og minne om sammenhengen mellom dyr og menneskers helse i bekjempelsen av antibiotikaresistens.  17.11.2015 (Veterinærinstituttet)