Ny hav-avtale skal beskytte halve jordkloden (WWF-Norge)

Naturmangfoldet i internasjonale havområder er ikke omfattet av FNs biomangfoldkonvensjon, og trenger derfor beskyttelse. En ny avtale skal forhandles frem, og denne uken ble det første forhandlingsmøtet gjennomført i New York. WWF var tilstede. – Det har tatt over ti år å få partene til forhandlingsbordet, så dette er vi veldig glad for. WWF har jobbet lenge for å få verdenssamfunnet til å ta ans … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar