I 2018 ble kortnebbgjess fanget på Svalbard og i Finland og utstyrt med gps-halsringer for å … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

I 2018 ble kortnebbgjess fanget på Svalbard og i Finland og utstyrt med gps-halsringer for å kartlegge hekkeområder og trekkrutene til overvintringsplass. Hvis du ser merkede fugler i felt er vi veldig interessert i å få vite om de har en partner og unger. Du kan rapportere dette direkte til k.schreven@nioo.knaw.nl eller via www.geese.org. Foto: Halvor Sørhuus http://www.birdlife.no/internasjonalt … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar