Selv om naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009, så er det fortsatt uenigheter og uklarheter rundt hvor store begrensninger loven egentlig setter for forvaltningens såkalte frie skjønn. En vei på Karmøy har nå satt problemstillingen på dagsordenen, og Sabima, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet m.fl. har sendt et åpent brev til Ola Elvestuen og Klima- og miljødepartementet (Norge) og … (Norsk Ornitologisk Forening)