Hvis WWF-Norge, Bellona, Zero, Norsk solenergiforening og OREEC får viljen sin, kan du snart montere solcellepaneler på taket og få det til å lønne seg.Alliansen av organisasjoner har gått sammen om å forlange mer sol av regjeringen.Utgangspunktet er Energimeldingen, som hastebehandles i disse dager. I den anledning diskuteres også sol – så vidt. WWF-Norge, Bellona, Zero, Norsk solenergiforening o … (WWF-Norge)