Norske stokkender kan puste lettet ut! Den endelige beskjeden fra Klima- og miljødepartementet (Norge) er kommet: Det blir slutt på utsetting av stokkender fra oppdrett for å drive jakt på dem. Ikke bare skadet utsettingen naturen og vår ville stokkandbestand. Slik aktivitet er også dyreetisk uforsvarlig. NOF har dermed fått gehør for våre innvendinger, og medhold i våre klager. Nå jobber vi vider … (Norsk Ornitologisk Forening)