Norske stokkender kan puste lettet ut! Den endelige beskjeden fra Klima- og miljødepartementet … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Norske stokkender kan puste lettet ut! Den endelige beskjeden fra Klima- og miljødepartementet (Norge) er kommet: Det blir slutt på utsetting av stokkender fra oppdrett for å drive jakt på dem. Ikke bare skadet utsettingen naturen og vår ville stokkandbestand. Slik aktivitet er også dyreetisk uforsvarlig. NOF har dermed fått gehør for våre innvendinger, og medhold i våre klager. Nå jobber vi vider … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.