I august skal rypebestanden teljast av Miljødirektoratet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) seier Klima- og miljødepartementet (Norge) følgjer med. – Omsynet til rypebestanden veg tungt. Me må tenkja langsiktig, slik at dei neste generasjonane har rypa som ein naturleg del av norsk natur, seier Ola Elvestuen. https://www.sunnmoringen.no/nyhende/2018/07/31/Rypa-kan-bli-freda-17230989.ece … (Norsk Ornitologisk Forening)