Denne hærfuglen er observert på Eikrem i Sula kommune dei siste tre dagane. Har gått rundt på … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Denne hærfuglen er observert på Eikrem i Sula kommune dei siste tre dagane. Har gått rundt på plenene i eit lite byggefelt og spist insekt. Hærfuglen har etter det eg kan erfare, aldri blitt observert her før. Bildet er tatt av Øyvind Kåre Sunde. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar