FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling i New York er i ferd med å gå gjennom den globale innsatsen for blant annet å utrydde fattigdom og redde livet i havet. En ny norsk rapport viser at Norges innsats må trappes betydelig opp dersom vi skal nå bærekraftmålene her hjemme. Den 10-19. juli er 6.000 delegater fra 193 land samlet i New York for gjøre opp status når det gjelder hvor langt verden er … (WWF-Norge)

FNs høynivåmøte om bærekraftig utvikling i New York er i ferd med å gå gjennom den globale innsatsen for blant annet å utrydde fattigdom og redde livet i havet. En ny norsk rapport viser at Norges innsats må trappes betydelig opp dersom vi skal nå bærekraftmålene her hjemme. Den 10-19. juli er 6.000 delegater fra 193 land samlet i New York for gjøre opp status når det gjelder hvor langt verden er … (WWF-Norge)