Ingen endring i reglene for innførsel av hund til Norge! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

NOAH er fornøyd med at Mattilsynet innser at de ikke kan diskriminere omplasserte dyr, selv om vi er skuffet over holdningen som skinner igjennom i begrunnelsen (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar