Mer penger til naturen gjennom budsjettavtalen! Regjeringen la opp til kutt i sårt trengte midler til forvaltning av naturen og de mange artene på rødlista. Nå er det klart at budsjettavtalen gir 232 flere millioner til naturen. Takk til Venstre og KrF Kristelig Folkeparti! Påplusningene går blant annet til utvalgte kulturlandsskap (+ 10 mill.), restaurering av myr (+ 3 millioner), truede arter og … (Norsk Ornitologisk Forening)