Nok en mager åkerriksesommer

Annonser:

Etter at antallet påviste åkerrikser i Norge økte tidlig på 2000-tallet var det håp om at arten igjen kunne etablere en levedyktig hekkebestand hos oss. Men observasjoner fra de siste fire årene gir liten grunn til å tro at en slik etablering har funnet sted.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar