Undrer du på hvilke fuglearter som er registrert i Norge? Her er den komplette listen frem til … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Undrer du på hvilke fuglearter som er registrert i Norge? Her er den komplette listen frem til 2018. En av artene i lista er tartarsanger (bildet). http://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar