En merkedag: I dag 6. september er det 50 år siden fredningen av havørn og kongeørn i Norge. Gratulerer til alle naturvenner! Vår ekspert på ørner Alv Ottar Folkestad, kommenterer fredningen slik: – Rachel Carsons bok «The Silent Spring” i 1963 fekk internasjonal symbolfunksjon for miljøvern og økologisk tenking. Då Stortinget 6. september 1968 totalfreda havørn og kongeørn i Norge, som eitt av de … (Norsk Ornitologisk Forening)