NOFs overordnede visjon er livskraftige bestander av alle fuglearter i en sunn natur. Med solid … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

NOFs overordnede visjon er livskraftige bestander av alle fuglearter i en sunn natur. Med solid fotfeste i strategisk plan er storspove valgt som Årets fugl 2019, en global rødlisteart som sliter også i Norge. Nå skal vår strategiske plan på viktige områder som naturvern, kunnskap og rekruttering revideres, og medlemmene inviteres til å komme med innspill. url Foto: Frode Falkenberg (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar