NOFs gjeldende strategi ble vedtatt i 2014 og gjelder for perioden 2014-2019. Arbeidet med å revidere strategien har startet. Planen er at en revidert strategi for NOF skal vedtas på årsmøtet i 2019. Innspill ønskes derfor så snart som mulig, og aller helst innen 31. desember 2018. Medlemmer bes sende inn sine innspill via sitt lokallag eller fylkesavdeling.