Handlingsvegring og manglende politisk vilje til å prioritere naturen gjør at vi ikke klarer å stanse tapet av naturmangfold. Heller ikke i Norge. https://www.dagsavisen.no/innenriks/klarer-ikke-a-redde-naturen-1.1238330 (Norsk Ornitologisk Forening)