NOF har gjentatte ganger fokusert på skadene på sjøfugl fra fiskeredskaper. I et møte med … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

NOF har gjentatte ganger fokusert på skadene på sjøfugl fra fiskeredskaper. I et møte med Mattilsynet nylig ble alvoret i situasjonen understreket, og det ble diskutert konkrete tiltak for å stanse strømmen av eksempler på lidende sjøfugler i Finnmark. Dette må la seg løse! Foto av krykkje: John Stenersen http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/finnmark/nyheter/?id=2099 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar