29 av 94 norske ulver kan skytes i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo til vinteren dersom rovviltnemndene får viljen sin. Flertallet av fylkespolitikerne som sitter i nemndene har vedtatt å tillate jakt på hele tre ulveflokker innenfor ulvesonen: Slettås i Hedmark, og Hobøl og Mangen i Akershus.  WWF kommer til å klage på kvoten.– Det er utrolig at rovviltnemdene fortsetter å utfordre enigheten om … (WWF-Norge)