Gratulerer til Fredrikstad og Hvaler i Østfold som har innført restriksjoner på vannscooterbruk! NOF er blant dem som har sendt brev til landets kommuner og bedt dem skjerme fuglelivet for de verste følgene av kjøring med denne type fartøyer. Regjeringen har nylig bekreftet at kommuner kan forby eller lage regler for vannscootere: url https://www.facebook.com/NRKOstfold/videos/10156568348077235 … (Norsk Ornitologisk Forening)