NOAHs brev til kommuner om skuddpremier (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Her kan du lese NOAHs brev som ble sendt til alle kommunene i Norge, hvor vi fraråder innføringen av skuddpremier. Skuddpremier medfører ikke bare økt jaktpress, men også økt fare for skadeskyting og forringet status for artene som urettmessig henges ut som «skadedyr». (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar