Fredag vernet Regjeringen 22 nye skogsområder. Det er en hyggelig nyhet å ta med seg, Ola Elvestuen. Nå gjelder det å trappe opp fokuset på andre viktige naturområder, som våtmark og Important Bird and Biodiversity Area. Vi har store forventninger til det fylkesvise suppleringsvernet som forberedes. Skal målet om å bedre forholdene for de truede fugleartene nås, må de mest betydningsfulle arealene … (Norsk Ornitologisk Forening)