16/07/2016; 10:00 til 19:00. Lørdag 16. juli arrangerer NOAH en informasjonsstand om hvalfangst. NOAH har drevet kampanjer mot hvalfangstindustrien i Norge siden 1989, og er den eneste organisasjonen som konsekvent har arbeidet med dette temaet over de siste 20 årene, og NOAH jobber fortsatt hardt for å få slutt på hvalfangst. Blant annet ved påvirke politiske prosesser og spre informasjon til … (NOAH – for dyrs rettigheter)

16/07/2016; 10:00 til 19:00. Lørdag 16. juli arrangerer NOAH en informasjonsstand om hvalfangst. NOAH har drevet kampanjer mot hvalfangstindustrien i Norge siden 1989, og er den eneste organisasjonen som konsekvent har arbeidet med dette temaet over de siste 20 årene, og NOAH jobber fortsatt hardt for å få slutt på hvalfangst. Blant annet ved påvirke politiske prosesser og spre informasjon til … (NOAH – for dyrs rettigheter)