Endringer i fuglefaunaen på myr og tilgrensende skog

Annonser:

Linjetakseringer utført på 18 myrlokaliteter i Østfold, Akershus og Hedmark i 2015 og sammenlignet med tilsvarende takseringer utført på de samme lokalitetene i 1976 og 1977, viste betydelige forskjeller i fuglefaunaen, både på myrene og i skogen.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Endringer i fuglefaunaen på myr og tilgrensende skog

Annonser:

Linjetakseringer utført på 18 myrlokaliteter i Østfold, Akershus og Hedmark i 2015 og sammenlignet med tilsvarende takseringer utført på de samme lokalitetene i 1976 og 1977, viste betydelige forskjeller i fuglefaunaen, både på myrene og i skogen.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar