Nedgang i antall søknader om rovvilterstatning (Rovviltportalen)

Annonser:

For andre år på rad er den en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning og antall sau og lam som er tapt. (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar