Kalvestell: Liten forskjell mellom norske og svenske økomelk-gårder (Veterinærinstituttet)

Drifts- og stellrutiner i kalveoppdrettet avgjøres i stor grad av bondens personlige valg. For å undersøke ulike former for rutiner og praksis ved hold av kalv, ble det som del av Ku-kalv-prosjektet (NRF-prosjektnummer 190424) i 2011 gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge og sammenlikne norske og svenske økomelk-produsenters kalvestell, samt deres syn på økologisk drift. 11.11.2015 … (Veterinærinstituttet)

Legg igjen en kommentar