Antall PD-lokaliteter på nivå med fjoråret (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det har hittil i år vært 122 lokaliteter med påvist eller mistanke om PD (pankreassykdom). På samme tidspunkt i fjor var det 127 lokaliteter med påvist eller mistanke om PD.  10.11.2015 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar