De aller svakeste har fått gjennomslag: Eiere som har mishandlet dyrene sine skal ikke lenger få bestemme over dyrets videre skjebne.  (Dyrevernalliansen)