INNI GRANSKOGEN BRA! Det er bare helt supert at Ola Elvestuen og Klima- og miljødepartementet (Norge) vil utrede et forbud planting av sitkagran og andre utenlandske treslag. Det skulle da også bare mangle, sitkagran er vurdert til å ha svært høy økologisk risiko på svartelista (lista over fremmede arter i Norge). Vi har omfattende opprydningstiltak fremover for å bli kvitt eksisterende plantasjer … (Norsk Ornitologisk Forening)