Amerikansk mink er et enormt problem i norsk natur. Det foreligger en handlingsplan mot minken, men (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Amerikansk mink er et enormt problem i norsk natur. Det foreligger en handlingsplan mot minken, men ressursene og innsatsen mot dyret er milevis unna å være tilstrekkelig for å sikre norske fuglebestander mot farene. Å bli kvitt minken er krevende, og gjerne et kontinuerlig arbeid. Derfor trenger myndighetene å intensivere arbeidet mot fremmede arter! Tar du utfordringen Ola Elvestuen? Klima- og m … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar