Mindre lakselus men fortsatt høy dødelighet blant oppdrettslaks (Veterinærinstituttet)

Annonser:

I dag presenterer Veterinærinstituttet Fiskehelserapporten 2017. Dette er en helhetlig status for no… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar