I dag presenterer Veterinærinstituttet Fiskehelserapporten 2017. Dette er en helhetlig status for no… (Veterinærinstituttet)