Når Veterinærinstituttet satser på Marineholmen, er det med et ønske om å bli enda tettere involvert… (Veterinærinstituttet)