Methicillinresistent Staphylococcus aureus forkortes MRSA, og er en type bakterier som er resistente… (Veterinærinstituttet)