Rovviltnemdenes praksis utgjør et annet eksempel. Formålet med nemdsystemet er å iverksette tiltak … (Foreningen Våre Rovdyr)