90 havørner og 200 ryper drept av vindturbiner. Det er noen av det man har dokumentert etter 12 år med etterundersøkelser ved Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal. Nå ønsker man å legge til rette for langt mer vindkraftutbygging, og store deler av landet vurderes. Skadevirkningene på fuglelivet kan bli omfattende. Les mer her: url Bilde: Espen Lie Dahl (Norsk Ornitologisk Forening)